vineri, 14 octombrie 2011

Examenul de licenta este unul din cele mai importante momente din viata noastra


Orice student in anul terminal al facultatii trebuie sa realizeze o Lucrare de Licenta.
Multi intampina dificultati sau pur si simplu nu au timpul necesar pentru a strange informatiile necesare si a finaliza lucrarea iar eu va ofer sprijinul necesar,asistenta la orice nivel al lucrarii,confidentialitate,profesionalism si devotament dar si tarife flexibile.
Primul pas spre succes este sa cereti ajutor atunci cand simtiti ca aveti nevoie.

REALIZEZ LA COMANDA:
-Lucrari de Licenta
-Proiecte Diploma
-Studii de Caz
Teze de doctorat.

Elaborare discurs si prezentare lucrare de licenta:
-Corectie punctuatie si ortografie
-Corectura si actualizare
-Actualuzare date
-Actualizare legislatie
-Aranjare in pagina
-Inserare note de subsol.
Termenul necesar realizarii unei lucrari se face in functie de complexitatea acesteia,de la 5-10 zile,la 3saptamani-o luna.

CONTACT

contact_lucrari_licenta@yahoo.com

Domeniile cu Lucrari de Licenta

ASIGURARI-REASIGURARI

1.Piata romaneasca si internationala a asigurarilor.
2.Asigurarile de viata la societatile de asigurari.
3.Asigurarile de viata de tip Unit-linked-analiza comparativa,
4.Asigurarile private de sanatate.
5.Asigurarea culturilor agricole si a animalelor.
6.Asigurarea autovehiculelor (RCA si CASCO).
7.Asigurarile maritime.
8.Asigurarile de raspundere civila generala.
9.Asigurarea creditelor de export prin Eximbank.
10.Asigurarea creditelor interne si a ratelor de leasing.
11.Reasigurarea asiguratorilor din Romania.
12.Piata romaneasca a brokerajului in asigurari.
13.Asigurarea de incendiu si calamnitati naturale.


BUGET ŞI TREZORERIE PUBLICĂ

1.Procesul bugetar la nivelul bugetului de stat al României.
2.Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale. Căi de perfecţionare.
3.Procesul bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat.
4.Procesul bugetar la nivelul unei instituţii publice.
5.Procesul bugetar la nivelul bugetului Uniunii Europene.
6.Deficitul bugetar: cauze, consecinţe şi căi de diminuare.
7.Sistemul de organizare a Trezoreriei Statului.
8.Mecanismul de funcţionare a Trezoreriei Statului.

FINANTE PUBLICE
1.Procesul bugetar.Elaborarea bugetului de stat pe anul...
2.Impozitul pe profit.Studiu de caz la..
3.Fiscalitatea intreprinderii.Studiu de caz la..
4.TVA-aplicare si impact.
5.Accizele-ca instrument de politica macroeconomica exercitata asupra consumului.
6.Managementul datoriei publice interne.
7.Managementul datoriei publice externe.
8.Organizarea si functionarea trezoreriei publice.
9.Elaborarea bugetelor locale.
10.Sistemul bugetar al Uniunii Europene.

FISCALITATE

1.Armonizarea fiscala in Uniunea Europeana.
2.Asezarea si perceperea accizelor.
3.Asezarea si perceperea taxelor vamale.
4.Asezarea si perceperea taxei pe valoarea adaugata.
5.Asezarea si perceperea impozitului pe profit.
6.Modalitati de impozitare a veniturilor persoanelor fizice.
7.Fiscalitatea firmei.

GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII

1.Analiza echilibrului financiar la firma ....
2.Analiza rezultatelor financiare ale firmei ....
3.Diagnosticul rentabilităţii la nivelul întreprinderii ...
4.Analiza performanţelor întreprinderii .... pe baza sistemului de rate.
5.Studiu de caz privind fundamentarea necesarului de finanţat al ciclului de exploatare la firma…
6.Gestiunea financiară a ciclului de exploatare la firma ....
7.Optimizarea gestiunii activelor si pasivelor circulante la firma ....
8. Factoringul ca metodă de finanţare a ciclului de exploatare.
9.Elaborarea bugetului de trezorerie la firma ....


PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE ŞI GESTIUNE BANCARĂ

1.Riscurile în activitatea băncilor şi implicaţiile asupra rentabilităţii acestora.
2.Metode şi tehnici de gestionare a riscurilor bancare.
3.Studiu privind creditarea societăţilor comerciale.
4.Analiza portofoliului de active bancare şi modalităţi de divizare a riscurilor.
5.Principalele modalităţi şi instrumente de efectuare a transferurilor de fonduri.
6.Modele de gestionare a lichidităţii bancare şi implicaţiile asupra rentabilităţii băncilor.
7.Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora.
8.Riscul de rata dobânzii şi gestionarea acestuia.
9.Căi de accelerare a derulării plăţilor fără numerar şi reducerea plăţilor cash.
10.Studiu privind eficienţa efectelor comerciale ca instrumente de plată în activitatea economico – financiară.
11.Analiza activităţii desfăşurate de băncile mixte cu participare românească.
12.Managementul performanţelor bancare la băncile din România. Realizare. Perspective.
13.Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată în sistemul bancar românesc.
14.Orientări şi tendinţe ale băncilor contemporane.
15.Gestiunea operaţiilor de creditare la Banca….
16.Riscul valutar şi gestionarea acestuia.
17.Rolul creditării pe termen scurt de către instituţiile bancare în finanţarea agenţilor economici.
18.Analiza indicatorilor financiari ai activităţii bancare pe baza datelor din bilanţ şi a contului de profit şi pierdere.
19.Managementul activelor bancare şi optimizarea acestora.
20.Managementul pasivelor bancare şi optimizarea acestora.
21.Politicile monetare ale BNR ca elemente de susţinere a strategiilor monetare şi a stabilităţii financiare a României.
22.Noul sistem de transfer de fonduri – circuit vital al relaţiilor de plăţi. Eficienţă şi implicaţii în economie.
23.Leasingul – formă modernă de creditare.
24.Analiza financiară a activelor bancare pe baza bilanţului şi a contului de rezultate.
25.Analiza bonităţii şi rentabilităţii unei întreprinderi solicitantă de credite bancare.
26. Rolul şi importanţa băncilor comerciale în finanţarea dezvoltării economiei.
27. Funcţiile Băncii de Emisiune, ca organ central de reglementare, supraveghere şi control al sistemului bancar.
28.Rolul băncilor cooperatiste în economie.
29. Politica monetară şi de credit a Băncii Naţionale a României şi rolul acesteia în stabilizarea macroeconomică şi a inflaţiei.
30.Inflaţia şi politicile antiinflaţioniste din România. Rolul BNR în ţintirea inflaţiei.
31.Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii sistemului bancar din România.
32.Sistemul monetar european în context internaţional. Realizări şi perspective.
33.Uniunea Economică şi Monetară şi rolul EURO în cadrul pieţelor financiare internaţionale.
34.Sistemul bancar al României şi rolul său în finanţarea economiei.
35.Accesul României la resursele instituţiilor financiar - monetare şi bancare internaţionale.
36.Gestiunea corelată a activelor şi pasivelor bancare şi posibilităţi de optimizare.
37.Sisteme de promovare a exporturilor prin instituţiile de credit specializate.
38.Rolul creditului în procesul privatizării şi în dezvoltarea activităţilor economice.
39.Rolul şi funcţia de emisiune monetară pentru asigurarea lichidităţilor monetare optime pentru economie.
40.Poziţia şi rolul CEC în cadrul sistemului bancar din România.
41.Rolul băncilor comerciale în desfăşurarea relaţiilor de credit.
42.Rolul şi funcţionarea sistemului valutar şi influenţa variaţiilor de curs valutar asupra operaţiunilor de comerţ exterior.
43.Participarea României la organismele financiar - monetare şi bancare internaţionale.
44.Tendinţe în politicile monetare pe plan mondial.

PIETE DE CAPITAL SI MANAGEMENT DE PORTOFOLIU

1.Evaluarea actiunilor si obligatiunilor pe piata bursiera.
2.Utilizarea optiunilor si contractelor futures pe piata valutara.
3.Rolul societatilor de investitii financiare pe piata de capital.
4.Diversificarea portofoliului de active financiare-cale de diminuare a riscului financiar.
5.Estimarea eficientei informationale a pietei de capital (sau a pietei monetare) din Romania.
6.Modificarile patrimoniale si efectele asupra valorii actiunilor.
7.Pietele valutare si posibilitatile de crestere a eficientei operatiunilor pe aceste piete.